ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

วิดีโอใหม่

 • 44:45 ยอดนิยม สารคดี ~ สงครามครูเสด ตอนที่ 3 [สงครามอิสลามกับคริสเตียน]

  สารคดี ~ สงครามครูเสด ตอนที่ 3 [สงครามอิสลามกับคริสเตียน]

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 18 เข้าชม / 0 ชอบ

  สารคดี ~ สงครามครูเสด ตอนที่ 3

  โดดเด่น
 • 44:39 ยอดนิยม สารคดี ~ สงครามครูเสด ตอนที่ 2 [สงครามอิสลามกับคริสเตียน]

  สารคดี ~ สงครามครูเสด ตอนที่ 2 [สงครามอิสลามกับคริสเตียน]

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 12 เข้าชม / 0 ชอบ

  สารคดี ~ สงครามครูเสด ตอนที่ 2

  โดดเด่น
 • 42:12 ยอดนิยม สารคดี ~ สงครามครูเสด ตอนที่ 1 [สงครามอิสลามกับคริสเตียน]

  สารคดี ~ สงครามครูเสด ตอนที่ 1 [สงครามอิสลามกับคริสเตียน]

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 16 เข้าชม / 0 ชอบ

  สารคดี ~ สงครามอิสลามกับคริสเตียน[ครูเสด] ตอนที่ 1

  โดดเด่น
 • 02:04 ยอดนิยม ยูเรนัส

  ยูเรนัส

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 21 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • 01:22 ยอดนิยม เนปจูน

  เนปจูน

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 26 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • 02:13 ยอดนิยม ดาวศุกร์

  ดาวศุกร์

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • 02:25 ยอดนิยม ดาวอังคาร

  ดาวอังคาร

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 23 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • 01:49 ยอดนิยม ดาวเสาร์

  ดาวเสาร์

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 25 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • 02:26 ยอดนิยม ดาวพุธ

  ดาวพุธ

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 29 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • 01:13 ยอดนิยม โลก

  โลก

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 22 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • 01:26 ยอดนิยม ดาวพฤหัส

  ดาวพฤหัส

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 26 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • 02:39 ยอดนิยม ดาวจันทร์

  ดาวจันทร์

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 26 เข้าชม / 0 ชอบ

  http://www.dekphysics.com :ฟิสิกส์ เครือข่ายฟิสิกส์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม ความรู้เกี่ยวกับ ดาราศาสตร์

  ความรู้เกี่ยวกับ ดาราศาสตร์

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 35 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 01:28 ยอดนิยม ดาวคู่มิตรกับการทายจร

  ดาวคู่มิตรกับการทายจร

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 26 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อวีดิทัศน์ ชุด แสงส่องใจโหราศาสตร์ตอน ดาวคู่มิตรกับการทายจรสื่อการศึกษาและความบันเทิงในพยากรณ์ศาสตร์โดย ธีรพร เพชรกำแพง

  โดดเด่น
 • 04:02 ยอดนิยม นิยามสังเขปเกี่ยวกับเรือน ราศี และดาวสถิตเรือน ตอน "ตนุ"

  นิยามสังเขปเกี่ยวกับเรือน ราศี และดาวสถิตเรือน ตอน "ตนุ"

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ชุด นิยามสังเขปเกี่ยวกับเรือน ราศี และดาวสถิตเรือนตอน "ตนุ"บทความและวิดีทัศน์ โดย ธีรพร เพชรกำแพง

  โดดเด่น
 • 05:19 ยอดนิยม สื่อวีดิทัศน์โหราศาสตร์ไทย ชุด เปิดฟ้าผ่าดวง ตอน ตอบคำถาม ๗ ทับ ๒

  สื่อวีดิทัศน์โหราศาสตร์ไทย ชุด เปิดฟ้าผ่าดวง ตอน ตอบคำถาม ๗ ทับ ๒

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 32 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อวีดิทัศน์ ชุด เปิดฟ้าผ่าดวงตอน ตอบคำถาม ๗ ทับ ๒สื่อการศึกษาและความบันเทิงในพยากรณ์ศาสตร์โดย ธีรพร เพชรกำแพง

  โดดเด่น
 • 08:23 ยอดนิยม ดวงยามตรีจักร

  ดวงยามตรีจักร

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิชาดวงยาม(กาลชะตา)สายโหราศาสตร์ ที่ใช้ง่ายมาก สำหรับคนสนใจวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ ...รุ่ง รัชกร (ถั่วงอกเรียกอาจารย์)

  โดดเด่น
 • 07:20 ยอดนิยม การเกิดกลางวันและกลางคืน

  การเกิดกลางวันและกลางคืน

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 28 เข้าชม / 0 ชอบ

  เสนอ อาจารย์ ดร.พิชยา พรมาลีจัดทำโดย นางสาวศุภนิดา เกิดศรี 55115610126นางสาวอริสรา พุ่มนารินทร์ 55115610148นางสาวนพลักษณ์ แก้วสุวรรณ์ 55115610156สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

  โดดเด่น
 • 20:56 ยอดนิยม วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - ฤดูกาล

  วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - ฤดูกาล

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 33 เข้าชม / 0 ชอบ

  วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ - ฤดูกาล---------------------------------------------------------------------------------สื่อการสอนภายในโครงการจัดทำสื่อการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย ความร่วมมือระว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา

  โดดเด่น
 • 05:30 ยอดนิยม wit 22_6

  wit 22_6

  โดย admin เพิ่มเมื่อ 30 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
Donations for Website Accepted แหล่งรวมวิดีโอเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด

หมวดหมู่

แท็ก

yt:cc=on

สถิติเว็บไซต์

RSS
web counter
web counter
Thanks!